cropped-cropped-לוגו-יצחק-נבון_1-2-2.png

"אוצר יקר אחד לנו והוא האדם. ואדם זה, מינקות ועד שיבה, יש לטפח בכל כוחנו, להשקיע בו כל ליבנו ומחשבתנו, עד שימצה את כל הפוטנציאל הגנוז בו ולמעלה מזה"

איור יצחק נבון
חלוקת ספרים לשכבה י' תתקיים בתאריכים 21-22.8 בין השעות 9:00-16:00.
קבלת הספרים מותנית בהסדרת התשלומים לביה"ס לשנה"ל תשפ"ב

שאיפה

אנו שואפים שילדנו יהיו בעלי יכולת להעניק משמעות לחייהם, סקרנים, יצירתיים ואוהבי למידה.

טיפוח חברתי

אנו רואים חשיבות בטיפוח בני אדם רגישים לזולתם, תורמים לחברה ומחוייבים לשוויון ולצדק.

כיתות עתודה

כיתות העתודה היא תכנית יוקרתית בעלת הישגים משמעותיים בקידום החינוך המדעי טכנולוגי במדינת ישראל.

מרחב עבודה

יצירת מרחב המאפשר לילדים להתפתח לחקור ולגלות.

דילוג לתוכן