הרצאה בנושא הימנעות מסכנות לתקופת הקיץ (יוני, 2020)

בצל הקורונה נערכה לכלל השכבה הרצאה בנושא הימנעות מסכנות לתקופת הקיץ.

היא הועברה על ידי מש״ק בטיחות יבנה בני גרינהיים והמתנדב עמיחי ביטרמן.

בהרצאה הוסבר לתלמידים אודות חוק הנוער, אחריות פלילית, מה מותר ומה אסור.

דילוג לתוכן