עבודת קיץ באנגלית- לתלמידי הקבצה א1.

                                    לתלמידי הקבצה א2.

                                    לתלמידי הקבצה ב.

  

עבודת קיץ במתמטיקה- למסיימי כיתה מדעית.

                                         לתלמידי הקבצה א1.

                                         לתלמידי הקבצה א2 + ב.

 
 
דילוג לתוכן