עבודת קיץ באנגלית- לתלמידי הקבצה א1.

                                     לתלמידי הקבצה א2.

                                     לתלמידי הקבצה ב.


עבודת קיץ במתמטיקה- הקבצה א1 וכיתות מדעיות.

                                         הקבצות א2 ו-ב.


דילוג לתוכן