עבודות קיץ במתמטיקה

עבודת קיץ לכלל התלמידים העולים לכיתה ז'
עבודת קיץ לתלמידי הכיתות המדעיות העולים לכיתה ח'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצות א'1+ א החדשה העולים לכיתה ח'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצות א'2+ב' העולים לכיתה ח'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה א'1+מדעיות העולים לכיתה ט'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצות א'2+ב' העולים לכיתה ט'
עבודת קיץ לעולים לשכבה י - 3 יחל
עבודת קיץ לעולים לשכבת י - 4 יחל
עבודת קיץ לעולים לשכבה י - 5 יחל

עבודות קיץ באנגלית

עבודת קיץ לתלמידים העולים לכיתה ז'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה א'1+מדעיות העולים לכיתה ח'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה א'2 העולים לכיתה ח'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה ב' העולים לכיתה ח'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה א'1+מדעיות העולים לכיתה ט'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה א'2 העולים לכיתה ט'
עבודת קיץ לתלמידי הקבצה ב' העולים לכיתה ט'
עבודת קיץ לתלמידי 5 יחל ו 4-5 יחל העולים לכיתה י'
עבודת קיץ לתלמידי 4 יחל העולים לכיתה י'

עבודות קיץ לשכבה ז'

עבודת קיץ בעברית
עבודת קיץ בהיסטוריה
עבודת קיץ בספרותנ"ך
עבודת קיץ באנגלית
עבודת קיץ במדעים
דילוג לתוכן